phòng chống tham nhũng

Năm 2019: Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”

Năm 2019: Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”

GD&TĐ - Năm 2019 phải đạt kết quả tốt hơn năm 2018, ở các cơ quan, các ngành, lĩnh vực; vừa xây dựng, hoàn thiện thể chế, luật pháp, chính sách, vừa cụ thể hóa để triển khai thực hiện; vừa xem xét, xử lý nghiêm những vụ việc đang làm, vừa kịp thời phát hiện những vụ việc mới, chú ý các khâu như thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại, bảo đảm thi hành án, xử lý nghiêm hành vi tư lợi, chiếm đoạt, chống “tham nhũng vặt”…

Công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực

Công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực

GD&TĐ - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.