phân khu

Hưng Yên phê duyệt quy hoạch phân khu ĐH Phố Hiến

Hưng Yên phê duyệt quy hoạch phân khu ĐH Phố Hiến

GD&TĐ - Tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt quy hoạch phân khu Khu ĐH Phố Hiến tỷ lệ 1/2000, nhằm cụ thể hóa Đề án xây dựng Khu ĐH Phố Hiến đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên và vùng phụ cận.

Tin tiêu điểm