phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục

Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ dựa vào cộng đồng

Nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ dựa vào cộng đồng

GD&TĐ - Ngày 15/11, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, chế xuất đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 404 TW).