phá dỡ

Tạm ứng trên 365 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

Tạm ứng trên 365 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

GD&TĐ - Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, ngân sách nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà ở.