phao cứu sinh

“Phao cứu sinh”

“Phao cứu sinh”

GD&TĐ - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có kết luận kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Gần hai năm trước, tháng 10/2017, một cán bộ trẻ khác cũng ở Đà Nẵng, chức vụ to hơn đã bị kỷ luật nặng.