phanh gấp

Đừng nên như thế!

Đừng nên như thế!

Hôm nay trường tổ chức đi tham quan Bảo tàng Quân đội. 6 giờ 30, cả đoàn xe 40 chỗ đã đỗ trước cổng trường, chúng em hớn hở dắt nhau đi tìm xe của lớp mình.