sư phạm thái nguyên

Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm

Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới của trường sư phạm

GD&TĐ - Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới, để thực hiện CTGDPT mới theo những chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV thực hiện CT- SGK GDPT mới, Trường ĐH Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã có những bước chuẩn bị đồng bộ nhằm nâng cao năng lực giảng viên đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, đào tạo lại GV thực hiện CTGDPT mới.

Nâng cao năng lực giảng viên để bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới

Nâng cao năng lực giảng viên để bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới

GD&TĐ - Phát huy vai trò dẫn đường trong công cuộc đổi mới, từ khi Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT được ban hành; thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13; Quyết định số 404/QĐ-TTg và Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV thực hiện CT- SGK GDPT mới, Trường ĐH Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã có những bước chuẩn bị đồng bộ nhằm nâng cao năng lực giảng viên đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, đào tạo lại GV thực hiện CTGDPT mới.