sâu bệnh

Tây Ninh: Nông dân kiệt quệ vì cây ớt

Tây Ninh: Nông dân kiệt quệ vì cây ớt

Ớt là loại hoa màu số 1 ở Tây Ninh. Giá cả vốn đã bấp bênh, nay gặp cảnh thất thu khiến nhiều hộ kiệt quệ vì lỗ vốn. Ước tính, mỗi ha lỗ từ 30 đến 40 triệu đồng.