sách giáo khoa

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo Chính phủ và Nghị quyết 51 của Quốc hội về sách giáo khoa và xây dựng 3 nhóm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của Kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Bộ GD&ĐT đã hoàn thành xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD&ĐT đã hoàn thành xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã hoàn thành việc xây dựng Chương trình GDPT, gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Bộ GDĐT đang hoàn thiện để ban hành Thông tư ban hành Chương trình GDPT mới theo trình tự, thủ tục pháp luật đã quy định trong tháng 10/2018.

Sẽ có phiên bản điện tử SGK do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn

Sẽ có phiên bản điện tử SGK do Bộ GD&ĐT chủ trì biên soạn

GD&TĐ - Theo quy định của Quốc hội, Bộ GDĐT sẽ chủ trì biên soạn một bộ sách giáo khoa. Việc tổ chức biên soạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT. Sau khi biên soạn, bộ sách giáo khoa do Bộ chủ trì sẽ được công bố công khai...

Chủ đề nên theo từng khái niệm của các môn học

Chủ đề nên theo từng khái niệm của các môn học

GD&TĐ - “Giới, bình đẳng giới là một vấn đề lớn, quan trọng luôn được quan tâm trong các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục. Để đạt hiệu quả trong lĩnh vực này, chắc chắn không có cách nào khác tốt hơn là đưa vấn đề này vào nội dung chương trình sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông”, đó là khẳng định của ông Phan Xuân Thành, Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam tại Hội thảo “Lồng ghép giới trong SGK phổ thông” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức mới đây.
 

Bộ GD&ĐT báo cáo việc biên soạn, xuất bản và phát hành SGK

Bộ GD&ĐT báo cáo việc biên soạn, xuất bản và phát hành SGK

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được dự thảo Báo cáo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa (SGK) giáp dục phổ thông giai đoạn 2012-2017 và đã có ý kiến tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan.