sách giáo khoa

Tăng cường hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa đúng cách

Tăng cường hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa đúng cách

GD&TĐ - Theo cử tri tỉnh Đắk Lắk, vừa qua, Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 về việc sử dụng sách giáo khoa; tại điểm a, khoản 1 chỉ thị này quy định “không viết, vẽ vào sách giáo khoa”; trong khi đó hầu hết sách giáo khoa được sử dụng trong các trường phổ thông đều yêu cầu học sinh làm bài tập trực tiếp vào sách.

Tăng tỷ lệ SGK được sử dụng lại nhiều lần

Tăng tỷ lệ SGK được sử dụng lại nhiều lần

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn phản ánh hiện nay sách giáo khoa các cấp học chỉ sử dụng được một lần gây lãng phí, đề nghị Bộ GD&ĐT và đơn vị trực thuộc là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải xem xét lại thiết kế sách giáo khoa cho phù hợp mục đích sử dụng.

Giám sát, thanh tra việc xuất bản sách giáo khoa

Giám sát, thanh tra việc xuất bản sách giáo khoa

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Long An và Đắk Lắk, đề nghị xem xét lại việc cải cách giáo dục thời gian qua, vì gây lãng phí lớn về sách giáo khoa, ảnh hưởng đến người dân. Đề nghị tăng cường giám sát, thanh tra việc xuất bản sách giáo khoa.

Tán thành quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa

Tán thành quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa

GD&TĐ - Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Văn hóa, Giaso dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội – cho ý kiến về dự thảo Luật GD (sửa đổi), nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình với quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa như trong dự thảo luật quy định.