sông Tô Lịch ô nhiễm

Những người vớt rác sông Tô

Những người vớt rác sông Tô

GD&TĐ - Sự ô nhiễm của sông Tô Lịch đã trở thành “điển hình”, đến mức bất cứ dòng sông, con kênh nào ở Hà Nội có mặt nước đen ngòm, đặc quánh là người ta gọi ngay nó bằng cái tên: Sông Tô Lịch.