suy nghĩ

Điều gì sản sinh ra suy nghĩ?

Điều gì sản sinh ra suy nghĩ?

Suy nghĩ thực sự chỉ là những phản ứng điện-hoá học – nhưng số lượng và sự phức tạp của những phản ứng này khiến chúng ta rất khó hiểu đầy đủ về suy nghĩ….

Tại sao con người đắm chìm trong ảo giác, ảo tưởng?

Tại sao con người đắm chìm trong ảo giác, ảo tưởng?

Ảo giác là ảo tưởng liên quan chủ yếu đến cảm giác, cảm xúc, nhất là do dùng chất gây nghiện gây ra. Nhưng xét cho cùng, ở mức độ cao hơn liên quan đến nhận thức, suy tưởng, bao trùm tâm thức con người, đó là ảo tưởng. Đang đè nặng lên con người chính là ảo tưởng trong suy nghĩ, và rồi ảo tưởng trong hành động.