sinh hoạt ngoại khóa

Một giờ Chào cờ đầy cảm xúc

Một giờ Chào cờ đầy cảm xúc

GD&TĐ - Thay đổi của giáo dục trong thời gian gần đây đã tác động không nhỏ đến nội dung, hình thức của các tiết sinh hoạt dưới cờ. Với tâm huyết và sáng tạo, nhiều nhà trường đã tạo ra bản sắc riêng với những giờ Chào cờ đầy cảm hứng và giàu tính giáo dục.