sinh viên xây dựng

Tại sao học sinh cần trải nghiệm thực tế?

Tại sao học sinh cần trải nghiệm thực tế?

GD&TĐ - Báo cáo mới nhất của Viện Mitchell, Kết nối thế giới học tập và công việc, cho biết, hợp tác với ngành công nghiệp và cộng đồng là yếu tố quan trọng để chuẩn bị tốt hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên cho công việc và cuộc sống trong tương lai. Chính phủ các nước cần đóng vai trò hàng đầu để đảm bảo điều này sẽ được thực hiện.