sự nhàm chán

Nghề bảo vệ - bao giờ vượt qua định kiến

Nghề bảo vệ - bao giờ vượt qua định kiến

GD&TĐ - Tại các nước phát triển, bảo vệ - vệ sĩ được coi là hình mẫu trong giáo dục về lòng dũng cảm, sự tự tin và hành động tốt đẹp. Tuy nhiên, ở Việt Nam nhận thức về nghề bảo vệ dường như đi ngược lại tư duy nhân văn này.