sửa định mức

Đề nghị sửa định mức chi cho sự nghiệp giáo dục

Đề nghị sửa định mức chi cho sự nghiệp giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, cho rằng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ở một số địa phương còn nhiều khó khăn; đề nghị Nhà nước quan tâm, có chính sách phù hợp. Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi nâng định mức chi cho sự nghiệp giáo dục.

Tin tiêu điểm