nền văn minh lạ

Tìm “xung laser” của nền văn minh lạ

Tìm “xung laser” của nền văn minh lạ

GD&TĐ - Dự án tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh Breakthough Listen (thuộc Chương trình Breakthrough Initiatives) vừa bắt đầu giai đoạn tìm kiếm bằng quan sát ánh sáng khả kiến.