nằm ngủ cạnh smartphone sạc điện

Ngủ cạnh smartphone đang cắm sạc, bị điện giật tử vong

Ngủ cạnh smartphone đang cắm sạc, bị điện giật tử vong

Cắm sạc điện thoại qua đêm rồi đặt ngay trên giường ngủ là thói quen của không ít người. Tuy nhiên có thể những người này sẽ phải thay đổi thói quen của mình khi một thanh niên người Thái Lan vừa tử vong vì bị điện giật khi nằm ngủ cạnh chiếc điện thoại đang cắm sạc.