nấu nướng

Mắng khéo thói quen lải nhải bên tai

Mắng khéo thói quen lải nhải bên tai

Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng: “Chậm thôi! Cẩn thận! Lửa lớn quá! Mau lên! Lật cá đi! Ôi cho nhiều dầu quá!”.