nạn “tin giả”

Các tập đoàn công nghệ phải chịu trách nhiệm về nạn “tin giả”

Các tập đoàn công nghệ phải chịu trách nhiệm về nạn “tin giả”

GD&TĐ - Theo tuyên bố của các nhà làm luật Anh Quốc lúc cảnh báo về khủng hoảng trong chế độ dân chủ khi dữ liệu cá nhân bị lạm dụng, các tập đoàn công nghệ như Facebook phải chịu trách nhiệm về các nội dung có hại và gây hiểu nhầm được đăng tải trên trang web của họ và trả một khoản thuế cho việc quản lý chúng.