nước cốt

Món kem ngon từ sữa chua

Món kem ngon từ sữa chua

Kem và sữa chua là 2 món khoái khẩu của bé nhà tôi. Tôi muốn kết hợp làm món kem ngon từ sữa chua cho con, mong đầu bếp mách công thức. (Tú, 32 tuổi)