nước bị nhiễm khuẩn

Cách tự kiểm tra và xử lý cơ bản nước sinh hoạt bị ô nhiễm

Cách tự kiểm tra và xử lý cơ bản nước sinh hoạt bị ô nhiễm

GD&TĐ - Những ngày qua, một bộ phận dân cư Hà Nội hoang mang bởi nguồn nước sinh hoạt có dấu hiệu ô nhiễm, phát hiện được bằng trực quan như bốc mùi, nổi váng,… Bạn có thể tham khảo những phương pháp sau để tự kiểm tra và xử lý cơ bản với nguồn nước dùng tại gia đình.