nước thải sinh hoạt

Sông Tô Lịch sạch…

Sông Tô Lịch sạch…

GD&TĐ - Rõ ràng, chỉ thoạt đọc cụm từ ấy, ai cũng lập tức phản đối, thậm chí dè bỉu, bởi biết bao nhiêu năm nay, Hà Nội đã quen với cảnh sông Tô Lịch, cũng như bao con sông khác chảy trong lòng thành phố bị ô nhiễm nặng nề, thực sự trở thành những dòng sông đen bốc mùi vô cùng khó chịu, cả ngày nắng cũng như ngày mưa...