năng lực của HS

Giáo dục STEM:  Lấy phương tiện làm mục đích

Giáo dục STEM: Lấy phương tiện làm mục đích

GD&TĐ -  Trong Chương trình GDPT mới, vai trò của GD STEM được thể hiện rõ nét : Có đủ các môn học STEM; các hoạt động giáo dục gắn với khoa học và thực tiễn... STEM không phải là hoạt động thêm vào chương trình mà là một phương thức để chuyển tải chương trình GD. Mục đích để học sinh chiếm lĩnh tri thức, biết vận dụng kiến thức đó vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.