nâng lương trước thời hạn

 Nâng lương trước thời hạn

Nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục (năm 2017 và 2018). Xin hỏi tôi có thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn không? Nguyễn Hương Thảo (nhthao***@gmail.com).

Nâng lương trước thời hạn

Nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - Hỏi: Tôi được nâng lương thường xuyên năm 2017. Năm 2018, 2019 tôi đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua thì có được nâng lương trước thời hạn hay không? – Hương Hương (huonghuong***@gmail.com).

Chế độ nâng lương trước hạn

Chế độ nâng lương trước hạn

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi làm nhân viên y tế trường học. Tôi đang hưởng lương theo bậc cao đẳng điều dưỡng. Tuy nhiên ở trường học bắt buộc phải có bằng y sĩ trở lên. Hiện tôi đã học xong trung cấp y sĩ. Vậy giờ tôi hưởng lương theo bằng nào. Tôi vừa nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở ngày 20/11/2018. 5 năm liên tiếp tôi đạt lao động tiên tiến đủ điều kiện nâng lương trước hạn 6 tháng. Nhưng tháng 1/2019 tức còn khoảng 1 tháng nữa là tôi được nâng bậc lương thường xuyên. Như vậy tôi có làm hồ sơ nâng lương trước hạn được không? (duong***@gmail.com)

Đủ 55 tuổi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn

Đủ 55 tuổi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non. Hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH - ĐBKK) của tỉnh Yên Bái. Tháng 1/2019, tôi đủ 55 tuổi để nghỉ chế độ hưu trí. Xin hỏi chuyên mục, tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần và nâng lương trước thời hạn hay không? - Nguyễn Thị Mơ - giáo viên tỉnh Yên Bái.