nâng lương

Nâng lương trước thời hạn

Nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, năm học 2013 - 2014 và năm học 2016 - 2017 đạt lao động tiên tiến. Năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 đạt danh hiệu Chiến si thi đua. Vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn không và nếu được thì sẽ được nâng lương trước thời hạn mấy tháng? Trần Phương (tranphuong***gmail.com)