nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Tháo “nút thắt” để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Tháo “nút thắt” để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

GD&TĐ - Việt Nam có nhiều thế mạnh với nhiều địa danh du lịch nổi tiếng, Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều chính sách đặc thù trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành Du lịch. Tuy nhiên, hơn 2 năm kể từ khi Nghị quyết 08-NQ/TW đi vào cuộc sống, nhân lực chất lượng cao ngành  Du lịch vẫn đang thiếu hụt trầm trọng.