nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc

Giải pháp căn bản nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc

Giải pháp căn bản nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc

GD&TĐ - Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, miền núi, trong thời gian qua, Quảng Nam đã tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, mở rộng mô hình trường học bán trú, nội trú; bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên và dành nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ cho học sinh, giáo viên.