nhân viên công tác xã hội

Cần sự vào cuộc của nhân viên công tác xã hội

Cần sự vào cuộc của nhân viên công tác xã hội

GD&TĐ - Bạo lực học đường hiện nay không phải là vấn đề mới nhưng thực sự trở thành một mối lo lắng và quan tâm lớn của toàn xã hội. Tình trạng xúc phạm, bạo lực, bắt nạt trong trường học, xâm hại hay bỏ học luôn tiềm ẩn trong môi trường học đường. Trong khi công tác phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục, hỗ trợ, bảo vệ học sinh còn hạn chế, việc đưa nhân viên công tác xã hội vào phòng chống bạo lực học đường là việc làm cần thiết.