nhân lực của ngành sư phạm

Chuẩn hóa năng lực cho giảng viên các trường sư phạm

Chuẩn hóa năng lực cho giảng viên các trường sư phạm

GD&TĐ - Thực tế nhân lực của ngành sư phạm cũng như tỉ lệ giáo viên dôi dư quá nhiều đã đặt ra cho ngành nhiệm vụ cấp bách, đó là tái cấu trúc lại hệ thống các trường sư phạm; nâng cao chất lượng giảng viên tại các trường sư phạm. Vậy trong lộ trình hội nhập, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên sắp tới, mô hình và giải pháp nào là phù hợp nhất? 

Tin tiêu điểm