nhà đẹp

Phong trào tối giản ở Nhật Bản: Tại sao ít hơn lại là nhiều hơn?

Phong trào tối giản ở Nhật Bản: Tại sao ít hơn lại là nhiều hơn?

GD&TĐ - Chủ nghĩa tối giản, dù mới xuất hiện, nhưng đang ngày càng trở nên thịnh hành ở Nhật Bản. Đây là phong cách cổ súy ‘sự đơn giản không căng thẳng’ và trở nên phổ biến nhờ những ảnh hưởng của Thiền tông Phật giáo tới xã hội nước này. Những người theo chủ nghĩa tối giản Nhật Bản ủng hộ sự đơn giản và ý tưởng “Ít hơn thực ra lại là nhiều hơn”.