nhà đầu tư

Sáng kiến đổi mới giáo dục: Nhà đầu tư không mặn mà?

Sáng kiến đổi mới giáo dục: Nhà đầu tư không mặn mà?

GD&TĐ - Theo một báo cáo được HundrED.org - tổ chức phi lợi nhuận GD Phần Lan - công bố hôm 2/4, phần lớn các sáng kiến GD triển vọng và có ảnh hưởng nhất trên thế giới đang được thực hiện bởi các tổ chức phi lợi nhuận, không phải đến từ các nhà đầu tư theo lợi ích kinh doanh hay từ các chính phủ.