nhà sư

Vợ và bồ

Vợ và bồ

Trong quán bia, có hai anh trung niên đọc hai câu thơ văn xuôi về quan hệ giữa vợ và bồ. Một anh đọc:

Vạch mặt sư dởm

Vạch mặt sư dởm

Nhiều người sẵn lòng giúp đỡ cho những nhà sư đi khất thực nhưng ít ai biết rằng lòng tốt của họ đã bị lợi dụng.

Các tin khác