nhà khoa học Mỹ

Kim tiêm thông minh

Kim tiêm thông minh

GD&TĐ - Một thực tế là không ai cảm thấy thoải mái với ý nghĩ bị kim đâm vào mắt. Do đó, nếu phải thực hiện liệu pháp này, không gì tốt hơn nếu tiến trình được thực hiện chính xác ngay lần đầu tiên. Mới đây, một kim cảm biến mô “thông minh”, gọi tắt là i2T2 vừa được các nhà khoa học Mỹ thiết kế để giúp điều đó xảy ra.