nhà giáo nữ

Yêu trò bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu

Yêu trò bao nhiêu, yêu nghề bấy nhiêu

GD&TĐ - Đội ngũ nhà giáo nữ đã và đang chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong sự nghiệp giáo dục. Ở thành thị hay nông thôn, biên giới hay hải đảo… họ đều mang hết tri thức, tuổi xuân, sức khỏe để truyền dạy học trò. Sự tận tụy, hy sinh của họ chẳng thể thước đo nào đo đủ.