nhà văn bất tử

Điều gì khiến nhà văn bất tử?

Điều gì khiến nhà văn bất tử?

GD&TĐ - Milan Kundera là một cái tên có thể khuynh đảo thế giới với tầm tư tưởng và sự mạnh mẽ, sức sống trong triết lý đời người. Không còn nghi ngờ gì, ngay khi ông còn đang sống đây, chúng ta đã tin ông là một trong số hiếm nhà văn bất tử.