nhiệt điện

“Tìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt nam”

“Tìm kiếm một con đường khác cho tương lai năng lượng Việt nam”

GD&TĐ - Đó là nội dung cuốn sách trắng của Hãng tư vấn quản lý toàn cầu hàng đầu McKinsey & Company mới chính thức công bố. Cuốn sách đã vạch ra cách thức để Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế, với chi phí thấp nhất, cơ hội thu hút nguồn vốn tốt nhất, và ít ảnh hưởng nhất đến ngân sách công với rủi ro thấp nhất.

Đáp án nào phù hợp giải bài toán về nguy cơ thiếu điện?

Đáp án nào phù hợp giải bài toán về nguy cơ thiếu điện?

GD&TĐ - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự báo trong giai đoạn đến năm 2030, nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Ngành điện phải đảm bảo sản xuất 265 - 278 tỷ kWh vào năm 2020 và khoảng 572 - 632 tỷ kWh vào năm 2030.
 

Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh: Không thể đứng ngoài cuộc

Xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh: Không thể đứng ngoài cuộc

GD&TĐ - Theo Quy hoạch phát triển điện VII điều chỉnh, Việt Nam sẽ tăng sản lượng điện từ than 49,3% vào năm 2020 và lên 53,2% vào năm 2030. Việc phát triển nhiệt điện than theo lộ trình trên có thể đảm bảo nhu cầu điện tăng nhanh nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro đối với an ninh năng lượng, môi trường và xã hội.