nhiều vấn đề thực tiễn

Luật Giáo dục (Sửa đổi): Giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn

Luật Giáo dục (Sửa đổi): Giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn

GD&TĐ - Theo chương trình nghị sự, ngày 14/6, Dự án Luật GD (sửa đổi) được Quốc hội thông qua. Nhiều đại biểu cho rằng, Dự án Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh và giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn của GD. Trên cơ sở đó, các đại biểu cho biết sẽ bấm nút biểu quyết thông qua Dự án Luật này.