người đàn ông

Lạ lùng người đàn ông hơn 40 năm không ngủ

Lạ lùng người đàn ông hơn 40 năm không ngủ

Ngủ là một nhu cầu thiết yếu của con người. Và tuy nghỉ ngơi không luôn đồng nghĩa với trạng thái bất tỉnh mà con người chúng ta trải nghiệm, nhưng đối với đại bộ phận thế giới động vật thì ngủ là bắt buộc.

Tin tiêu điểm