người tốt

Thế giới đang âm thầm thưởng tặng những người tốt: 3 câu chuyện suy ngẫm

Thế giới đang âm thầm thưởng tặng những người tốt: 3 câu chuyện suy ngẫm

GD&TĐ - Người xưa và những người lương thiện đều tin rằng “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, mỗi hành động tốt mà con người làm đều sẽ được hồi báo bằng điều tốt đẹp, còn những việc ác sẽ nhận phải ác báo tương ứng trong tương lai. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người không còn tin vào điều đó nữa.

Khi tâm hồn được vun đắp bằng những hành động đẹp

Khi tâm hồn được vun đắp bằng những hành động đẹp

GD&TĐ - “Nghèo cho sạch, rách cho thơm” - bài học về nhân cách làm người từ lúc cắp sách đến trường đã giúp Lê Doãn Ý - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Viện Đại học mở Hà Nội tại Đà Nẵng - có tấm lòng trung thực, trong sáng và nhân cách sống cao đẹp.