người thân

Tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ

Tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ

Việc Chính phủ xác định rà soát lại công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 là rất đúng và trúng với yêu cầu thực tế đặt ra. Điều này thể hiện sự lắng nghe, cầu thị của Chính phủ nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong công tác cán bộ.

Nụ cười hạnh phúc

Nụ cười hạnh phúc

GD&TĐ - Một ngày cuối tuần đẹp trời thức dậy, ra ngoài ban công hít hà cái tiết trời nửa Đông Hà Nội, bỗng thấy cô bé tầng trên đang phơi quần áo, vẫy tay chào em! “Ngày mới vui vẻ”, nhận được một nụ cười đáp lại “Anh cũng thế nhé ”.