người phụ nữ

Khi “sao” đổi ngôi

Khi “sao” đổi ngôi

GD&TĐ - Thuê người giúp việc gia đình để giảm bớt vất vả cho người phụ nữ đã trở nên phổ biến trong các gia đình ở đô thị lớn. Song nhiều người đã quá lạm dụng người giúp việc trong gia đình dẫn đến nhiều hệ lụy.