người nhận

Mỹ phát triển máy bay không người lái 'ma cà rồng'

Mỹ phát triển máy bay không người lái 'ma cà rồng'

Quân đội Mỹ đang đầu tư hàng triệu USD cho một dự án phát triển loại máy bay không người lái (UAV) mới. UAV mới được thiết kế để vận chuyển các thiết bị, tài liệu quan trọng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ tự hủy để đảm bảo yếu tố bí mật của nhiệm vụ.