người hoạt động cách mạng

Hoàn thiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Hoàn thiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

GD&TĐ - Ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Trong những năm qua, chính sách này tiếp tục được hoàn thiện, thể hiện sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng.