ngân hàng

Thiếu hụt nhân lực Tài chính- Ngân hàng có thể làm chủ công nghệ

Thiếu hụt nhân lực Tài chính- Ngân hàng có thể làm chủ công nghệ

GD&TĐ -Nhu cầu nhân lực ngành tài chính – ngân hàng trong tương lai là rất lớn đặc biệt là trong kỉ nguyên 4.0. Tuy nhiên, hiện chúng ta đang quá thiếu hụt nhân lực tài chính – ngân hàng có thể làm chủ công nghệ mới. Điều đó đặt ra thách thức lớn trong công tác đào tạo của các cơ sở đại học và của chính hệ thống các ngân hàng.

Tin tiêu điểm