ngoài công lập

Tết của giáo viên ngoài công lập

Tết của giáo viên ngoài công lập

GD&TĐ - Dịp Tết Nguyên đán, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành GD Nghệ An đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên (GV) miền núi cao, các trường ngoài công lập. Hơn ai hết, các GV vô cùng vất vả, khó khăn, nhưng vẫn quyết tâm bám trụ với trường, với HS, bảo đảm nền nếp dạy học… để sống với nghề.

Khuyến khích phát triển các cơ sở GDĐH ngoài công lập

Khuyến khích phát triển các cơ sở GDĐH ngoài công lập

GD&TĐ - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) đã được chỉnh lý theo hướng làm rõ các khái niệm về các loại hình cơ sở GDĐH (sửa Điều 7); quy định khuyến khích phát triển các cơ sở GDĐH ngoài công lập.

Phát huy năng lực người học ở đại học ngoài công lập

Phát huy năng lực người học ở đại học ngoài công lập

GD&TĐ - Nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề sống còn đối với các trường đại học ngoài công lập. Theo đó, một trong những yêu cầu quan trọng là đổi mới phương pháp giảng dạy, xóa bỏ phương pháp lạc hậu, thụ động, thực hành hiệu quả các phương pháp tiên tiến, giảng dạy nhằm phát huy năng lực người học.

Tin tiêu điểm