nghĩa vụ

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh

GD&TĐ - Thí sinh Huỳnh Nga (Long An): Ba tôi có Giấy chứng nhận được huy hiệu về nghĩa vụ quốc tế 1983, Giấy quyết định thăng quân hàm từ Binh nhất lên Hạ sỹ và Giấy quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ký vào năm 2014.