nam giới

Khám phá sự khác biệt khi đàn ông hồi xuân

Khám phá sự khác biệt khi đàn ông hồi xuân

GD&TĐ - Ðộ tuổi hồi xuân ở đàn ông trước đây thường là 47 - 52 tuổi. Bây giờ, tuổi này kéo dài tới tận 52 - 56, nhưng thời điểm tăng testosteron chói sáng nhất chỉ khoảng 1-2 năm.

Tin tiêu điểm