mức độ trầm cảm

Cách tự kiểm tra bệnh trầm cảm trước khi quá muộn

Cách tự kiểm tra bệnh trầm cảm trước khi quá muộn

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến năm 2020, trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe của con người chỉ sau tim mạch. Trong đó trầm cảm ở Việt Nam hiện nay đang có chiều hướng gia tăng đặc biệt là trong giới trẻ.