mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc

Đưa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc vào giảng dạy

Đưa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc vào giảng dạy

GD&TĐ - Hiện nay học sinh đang có xu hướng thụ động và ỷ lại hơn khi khoa học kỹ thuật và máy tính ngày càng phát triển. Giáo viên cần hỗ trợ học sinh nhận thức tốt về tầm quan trọng của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) , từ đó rèn luyện cho các em những kỹ năng mềm của thế kỷ 21, trang bị cho các em đủ tự tin trở thành công dân toàn cầu.